Kontakt

Kontaktné údaje

Centrála - call centrum & provízne oddelenie
Dubová 7
080 01 Prešov
Slovensko

+421 911 944 496

E-mail: ckvive@ckvive.sk

Pondelok - Piatok 10:00 - 17:00

Sobota - Nedeľa zatvorené

Pobočka
Alžbetina 26
040 01 Košice
Slovensko

+421 55 381 3525
+421 911 513 658

E-mail: ckvive@ckvive.sk

Pondelok - Piatok 10:00 - 17:00

Sobota - Nedeľa zatvorené

Fakturačné údaje

CK VIVE Jana Šebej-Kovaľová
Dubová 7, 080 01 Prešov
IČO: 37531701
DIČ: 1020976209
IČ DPH: SK1020976209
zapísaná v živn. reg. OÚ Prešov, číslo ž.r.: 707-5754

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Pobočka Prešov II, Vihorlatská 2/A, ZOC Max

ČÍSLO ÚČTU: 1480779002/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0014 8077 9002
SWIFT: UNCRSKBX

19.05.-26.05.2017 zatvorené (infocesta v zahraničí)